Menü

Munkavédelmi szakember

Munkabiztonsági szakember a munkáltató oldalán

/Aki segít a munkáltatónak feladataiban!/

A szakember foglalkozatásának a feltételei

A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében köteles munkavállalót kijelölni, foglalkoztatni:

A fentiek szerinti foglalkoztatás az előírt alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában külső szolgáltatás útján is megvalósítható! A munkaegészségügyi szaktevékenység ellátása szintén megoldható ilyen módon!

Az ilyen fajta foglalkoztatás – függetlenül a formájától – nem mentesíti a munkáltatót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért e törvényben meghatározott felelőssége alól. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalóval, esetleg a hatósággal, bírósággal, harmadik személyekkel szemben a munkaadónak kell helytállni, és teljesítenie a követelményeket, a nevében eljáró szakemberrel szemben pedig a hibás teljesítés miatt munkajogi vagy kártérítési igényt tud érvényesíteni.

Szakember foglalkoztatása kiváltható más megoldással?

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet lehetőséget ad arra, hogy a konkrétan meghatározott feltételek fennállása esetén nem szükséges a munkavédelmi szakképesítés, hanem más, egyenértékű megoldást is elfogad a jog.

A „kiváltás” feltétele tehát az, hogy a tevékenységi profilra tekintettel az egyéni vállalkozó vagy kijelölt embere rendelkezzék képesítéssel és gyakorlattal (pl. építési vállalkozás esetén rutinos, a biztonsági szabályokat ismerő építésztechnikus jöhet számításba, akinek tehát nem kell feltétlenül munkavédelmi technikusi oklevél).

De ettől függetlenül, valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére munkavédelmi (esetleg bányászati) szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott) szakember vagy – a szakképzettségi feltétel fennállása esetén – a természetes személy munkáltató is.

Tehát a „kiváltás” körében a nem munkavédelmi végzettségű kijelölt felelős nem végezheti el a szaktevékenységi feladatokat, azok súlya e széles munkáltatói körben továbbra is szakképzett személy bevonását igényli. Bizonyos feladatok kiemelt jelentőségűek, speciális szakismeretet igényelhet a végrehajtásuk. Ebből a szempontból is magasabb garanciát biztosít a munkavégzés biztonsága részéről, ha ezeket a feladatokat szakember végzi el.

A foglalkoztatáshoz szükséges az önbesorolás

A besorolásról és ez alapján a foglalkoztatásról a munkáltató saját felelősséggel gondoskodik. A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok valódiságát.

Amennyiben a munkáltató az ágazati számjele szerinti tevékenység mellett más veszélyességi osztályba sorolásra alapot adó tevékenységet is folytat:

A megjelölt létszámkategória szerinti besorolás alapja minden esetben a munkáltató teljes állományi létszáma (akkor is, ha a létszám százalékos aránya miatt magasabb vagy alacsonyabb veszélyességi osztályba kell sorolni a fentiek szerint).

Tanulókat, hallgatókat abban az arányban kell a munkavállalói létszámhoz számítani, amilyen arányt a gyakorlati képzésük képvisel a teljes oktatási idő tartamához képest.

A konkrét mutatókat, besorolási szempontokat a rendelet melléklete állapítja meg. A táblázat ezt foglalja össze a jobb és könnyebb áttekinthetőség kedvéért.

A MUNKÁLTATÓ MUNKAVÉDELMI (MUNKABIZTONSÁGI) SZAKEMBER FOGLALKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI

Foglalkozatási idő alsó határa

LÉTSZÁM CSOPORTOK
(átl. Állományi)
VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK
I. LEGVESZÉLYESEBB TEVÉKENYSÉGŰ MUNKÁLTATÓK II. KÖZEPESEN VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGŰ MUNKÁLTATÓK III. MÉRSÉKELTEN VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGŰ MUNKÁLTATÓK
végzettségi szint munkaidő végzettségi szint munkaidő végzettségi szint munkaidő
a) 1-9 fő 1 kf. 2 óra/hét* 1 kf. 1 óra/hét* 1 kf. 1 óra/hét*
b) 10-49 fő 1 kf. 2 óra/nap 1 kf. 1 óra/nap* 1 kf. 1 óra/nap*
c) 50-500 fő 1 kf. 4 óra/nap 1 kf. 2 óra/nap 1 kf. 1 óra/nap
d) 501-1000 fő 1 ff. teljes 1 kf. teljes 1 kf. 4 óra/nap
e) 1000 fő felett 1 ff. teljes 1 ff. teljes 1 ff. teljes
+1 kf. teljes +1 kf. teljes
Minden megkezdett 600 munkavállaló után. Minden megkezdett 800 munkavállaló után.

Magyarázat a táblázathoz:

- kf = középfokú munkavédelmi szakképesítésű; ff = felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű

- óra/nap/hét = 1 napi (heti) törvényes munkaidőn belül legalább ennyi órát kell munkavédelmi feladatok elvégzésére fordítani

- + 1= további legalább 1 fő szükséges minden megkezdett 600 (1001-, 1601-) vagy 800 (1001-, 1801-) munkavállaló után

- kategória váltási lehetőség = magasabb osztályba, ha a magasabb számjelbe tartozó tevékenységet a foglalkoztatottak legalább 40%-a végzi (alacsonyabba, ha ez a százalék legalább 60)

- * Az arra alkalmas természetes személy munkáltató – a foglalkoztatást mellőzve – maga is elláthatja, a nem természetes személy munkáltató – szakember hiányában – arra alkalmas munkavállaló kijelölésével láthatja el a szakember feladatait.

- Külső szolgáltató igénybe vehető = ha nincs munkavédelmi szakképesítésű, vagy alkalmas munkavállaló.

A 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet hangsúlyozza, hogy a munkáltató a feltételekhez igazodóan köteles a tevékenységhez elegendő létszámot és időt biztosítva, de legalább az előírt időtartamokra munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező elegendő, de legalább az előírt létszámú szakembert foglalkoztatni. Ez azt jelenti, hogy a rendeletben teljesített létszámminimum sem mindig garancia a jogszerű teljesítésre, nem lesz az adott esetben elegendő a konkrét cég szakmai, területi tagoltságára, munkavédelmi feladat mennyiségére tekintettel. A munkáltató felelőssége, hogy minden körülményt mérlegre téve döntsön, hogy elegendő-e az előírt (valójában ajánlott) létszám, vagy többre van szükség.

Az előírt időtartamok praktikusan összevonhatók, tehát ha azonnali feladat nem jelentkezik, akkor a kötelezettség a mikrovállalkozásnál a heti 2 óra, havi egy teljes munkanapként is teljesíthető.

Értelmezési gondot jelenthet a „további megkezdett” feltétel. A „szomszédos” kategóriákkal összevetve adható meg az egyértelmű válasz.

Pl. a legveszélyesebb, 500-nál több, de legfeljebb 1000 munkavállalót foglalkoztató munkaadó esetén legalább 1 fő felsőfokú munkavédelmi szakképzettségű (pl. munkavédelmi menedzser, munkavédelmi szakmérnök) szakemberre van szükség teljes munkaidőben. 1001 főtől már e szakember mellé (600 munkavállalóként) be kell állítani plusz 1 középfokú munkavédelmi szakképzettségű munkatársat (pl. munkavédelmi technikus). Egy 2820 fős cég esetén a fenti számítást követve 1 fő felsőfokú, 4 fő középfokú munkavédelmi szakképzettségű szakember szükséges.

A szakember alapvető feladatai

A munkabiztonsági szakemberek feladatai, szaktevékenységei megtalálhatóak a Munkavédelemről -> Szaktevékenységek menüpont alatt is.

A szakember tevékenységének segítése

A munkavédelmi feladatokat ellátó személy részére:

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni az együttműködési kötelezettséget is, ami a szakember és az érintett munkavállalók között kell, hogy történjen.

A szakember ugyanis a munkahelyen, a munkavállalók tevékenységét is vizsgálja, befolyásolja, velük áll napi kapcsolatban, a működésükben jelentkező hiányosságokat próbálja kiküszöbölni. Fontos, hogy ebben a munkavállalók együttműködjenek (valós adatot, tapasztalatot közöljenek, jelezzék a hiányosságot, a megoldásban legyenek partnerek stb.).

A munkavédelmi törvény szerint is, a munkavállaló köteles együttműködni:

Röviden összefoglalva

A munkavédelmi segítő (szakember) alkalmazása kapcsán, a következő alapvető tényezőket kell figyelembe venni:

A vállalkozásoknak a többletfeladatoknak megfelelően kell a munkavédelmi stratégiájukat kidolgozni. Ha még nincsen foglalkoztatva munkabiztonsági szakember, érdemes felkérni egyet a feladatok elvégzésére is!

Amennyiben kérdése, kételye van, keressen fel minket!
Állunk rendelkezésére!

Készült:

Szerkesztette: Vékási József

Oldal letöltések:

Webmester: Vékási József, 2022.

Adatkezelési tájékoztató

A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon sütiket használunk.
Adatkezelési tájékoztató

Elfogadom