Menü

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Készült: 2019. VII. 12.

Módosult: 2019. VII. 12.

A weboldalról

A weboldal címe: https://www.vekasijozsef.hu

Az oldal személyes jellegű, ismeretterjesztési, szórakoztatási esetleg információ megosztási célokat szolgál.

A weboldalt magánszemély üzemelteti, nem áll mögötte semmilyen társaság, vállalkozás és egyéb más szervezet.

A weboldal, szerver folyamatos fejlesztés alatt áll látványbeli, biztonsági, teljesítménybeli okokból.

A tájékoztatóról

A dokumentum ezen a linken folyamatosan elérhető:

Fenntartom a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Az adatokat bizalmasan kezelem, és megteszek minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleménnyel kapcsolatban, kérem, írja meg, és megválaszolom a kérdését.

Az adatokról, amik rögzülnek és milyen céllal

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

IP cím

Az oldal meglátogatásakor, letöltésekor rögzítésre kerül a látogató IP címe, a látogatás időpontja, a lekért tartalom, aloldalak adatai, a látogató által használt operációs rendszer és a böngészőazonosító karakterlánc. A szerver ezt a saját elektronikus naplófájlaiban tárolja.

Jogalapja: jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap: jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése.

Célja: hatósági adatszolgáltatás; biztonság növelése; egyéb bűncselekmény felderítése és megelőzése; rossz vagy ártó szándékú használat megfigyelése és ezáltal egy meghatározott szint utáni tiltása; a rosszindulatú, weboldalt támadó látogatók beazonosítása; a látogatottság mérése, statisztikai célok.

Megőrzési idő: a szerver karbantartásáig, cseréjéig, adatainak tisztításáig. Nincs konkrét meghatározott időpont.

Sütik

Megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát, minőségi felhasználói élményt biztosítanak, kényelmi funkciót szolgálnak.

Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k jelenleg nincsenek alkalmazva. A weboldal fejlődésével később ezek beállításra kerülhetnek.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (pl.: analitika) nincsenek a más honlapokról beágyazott tartalmak kivételével. Erről információ lejjebb található.

1. számú süti

Neve: adatvelfogadva.

Célja: az adatkezelési tájékoztató figyelmeztető felirat elfogadása amely tartalmazza a linket a jelen adatkezelési tájékoztatóhoz. A böngésző gyorsítótárában tárolódik. Kényelmi funkciót szolgál azáltal, hogy nem jelenik meg újra az üzenet az elfogadással kapcsolatban.

Lejárat: 30 nap.

Amit tárol: a süti neve, az elfogadás ténye, lejárat időtartama.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (például: videók, képek, cikkek, és más egyéb tartalmak) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Facebook oldal

A Facebook oldal a következő címen érhető el: https://www.facebook.com/...

Privát üzenet küldése itt is lehetséges.

Jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Célja: online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, weboldal, társoldalak reklámozása, látogatók szerzése céljából üzemeltetett Facebook oldalamon is találkozom személyes adatokkal (pl.: név, hozzászólás).

Megőrzési idő: amíg a weboldal és a Facebook társoldala üzemeltetve van.

Egyéb információk

Hozzászólások, médiatartalmak (pl. képek), kapcsolatfelvételi adatok nem kerülnek tárolásra a látogatóktól ezen a weboldalon.

A weboldalon regisztrációra nincsen lehetőség, így ilyen jellegű személyes adatok sem tárolódnak.

A gyűjtött adatok, információk nem kerülnek megosztásra, továbbításra a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül.

Harmadik féltől nem származnak adatok.

Automatizált döntéshozatal és/vagy profilalkotás nem történik a felhasználói adatok felhasználásával, segítségével.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresne, a lenti elérhetőségeken léphet kapcsolatba velem, mint adatkezelővel. Ezek az adatok elérhetőek a kapcsolat menüpont alatt is.

Elérhetőséggel kapcsolatos információk

Név: Vékási József

Székhely: Székesfehérvár

E-mail cím: később, még folyamatban ...

Facebook oldal: https://www.facebook.com/...

Adatvédelmi tisztviselő

Nincs olyan tevékenység, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Az adatok védelméről

Az adatok megfelelő intézkedésekkel vannak védve a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Olyan műszaki intézkedések gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A biztonsági eljárásot rendszeresen ellenőrizve és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztve vannak.

Általános adatkezelési irányelvek

Bizonyos esetekben az adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06/1-391-1400

Fax: 06/1-391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatom a látogatóimat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetnek, mint adatkezelőt.

Én mint üzemeltető a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – adatokat csak annyit és olyan mértékben adok ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A látogató, felhasználó jogai

Tájékoztatáshoz való jog

Én mint üzemeltető, megfelelő intézkedéseket hozok annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsam.

Oldal letöltések:

Webmester: Vékási József, 2022.

Adatkezelési tájékoztató

A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon sütiket használunk.
Adatkezelési tájékoztató

Elfogadom